KAPUCÍNI SUŠICE, ([1700])1765-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10097
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
547
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
28
Autor: 
NOVOTNÁ L.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2006
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
[1700] 1765 - 1949
Držitel/vlastník popisovaných archiválií: 
KLÁŠTER KAPUCÍNŮ SUŠICE
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Sušice
Skupiny tématické evidence
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)