KRAJSKÁ VOLEBNÍ KOMISE PLZEŇ, 1992

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10949
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
545
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
41
Autor: 
JELEN J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2006
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1992
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Samospráva po roce 1990 - krajská

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)