VELKOSTATEK HOŘEJŠÍ KRUŠEC, 1752-1931

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20034
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
527
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
19
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1752 - 1931
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hořejší Krušec
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)