KLUB ČESKOSLOVENSKÝCH ASISTENTŮ DROGERIE V PRAZE, MÍSTNÍ ODBOR PLZEŇ, 1919-1939

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10723
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
526
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
ŘEHÁČEK K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1919 - 1939
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Odborové organizace do roku 1945

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)