ZÁPADOČESKÉ KONZUMNÍ DRUŽSTVO, S. R. O., PLZEŇ, (1874)1918-1960

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10230
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
521
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
84
Autor: 
EISENHAMMER M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1874) 1918 - 1960
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Družstva spotřební a nákupní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)