STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ KLATOVY, (1867)1928-1949(1955)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10265
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
520
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
28
Autor: 
ŘEHÁČEK K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1867) 1928 - 1949 (1955)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Klatovy
Písek
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Úřady veřejné žaloby do roku 1949 - Státní zastupitelství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)