REPUBLIKÁNSKÝ SVAZ ČESKOSLOVENSKÝCH STATKÁŘŮ A NÁJEMCŮ V PRAZE, ODBOČKA PLZEŇ, 1919-1943

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10223
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
519
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
ŘEHÁČEK K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1919 - 1943
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Samospráva zájmová - stavovské organizace (např. OZK , lékařské a jiné komory)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)