KRAJSKÝ ÚŘAD CHEB, (1785)1855-1868

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10271
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
518
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
68
Autor: 
NOVOTNÁ L.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1785) 1855 - 1868
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Cheb
Skupiny tématické evidence
Politická správa po roce 1850 - krajská

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)