VELKOSTATEK STARÉ SEDLIŠTĚ, 1639-1943

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20115
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
513
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
35
Autor: 
MÍRKA J.
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1639 - 1943
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Staré Sedliště
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)