STÁTNÍ STATEK POBĚŽOVICE, (1954)1961-1975

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20240
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
512
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
KREJČOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1954) 1961 - 1975
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Poběžovice
Skupiny tématické evidence
Státní statky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)