STÁTNÍ STATEK DOMAŽLICE, (1948)1960-1991(1992)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20249
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
509
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
KREJČOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1948) 1960 - 1991 (1992)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Domažlice
Skupiny tématické evidence
Státní statky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)