VELKOSTATEK LESNÁ, 1596-1930

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
219
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
506
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
36
Autor: 
HAUBERTOVÁ KV.
JÍRŮ R.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1596 - 1930
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Hrzín
Lesná
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)