KRAJSKÁ VLÁDA CHEB, (1661)1850-1855

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10270
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
505
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
87
Autor: 
NOVOTNÁ L.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1661) 1850 - 1855
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Cheb
Skupiny tématické evidence
Politická správa po roce 1850 - krajská

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)