VELKOSTATEK KANICE, 1711-1945(1947)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20051
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
504
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
45
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1711 - 1945 (1947)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Kanice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)