ZÁPADOČESKÝ LESNÍ PRŮMYSL NÁRODNÍ PODNIK KARLOVY VARY, (1950)1952-1956

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
238
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
502
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
VOLF J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1950) 1952 - 1956
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Podniky státních lesů

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)