VELKOSTATEK STRUŽNÁ, 1609-1883

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
287
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
501
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
30
Autor: 
JÍRŮ R.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1609 - 1883
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Stružná
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)