STÁTNÍ STATEK ÚLICE, 1960-1995

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20227
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
496
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
KREJČOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2005
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1960 - 1995
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Úlice
Skupiny tématické evidence
Státní statky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)