ÚSTŘEDNÍ MATICE ŠKOLSKÁ - MÍSTNÍ ODBOR PLZEŇ, 1903-1944

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10483
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
491
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
ŘEHÁČEK K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1903 - 1944
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Spolky podpůrné, sociální, vzdělávací, zdravotnické a dobročinné do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)