NÁRODNÍ JEDNOTA POŠUMAVSKÁ - JEDNATELSKÝ ODBOR PLZEŇ, 1896-1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10482
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
490
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
17
Autor: 
ŘEHÁČEK K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1896 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Spolky národnostní do roku 1948

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)