VELKOSTATEK ÚJEZD SVATÉHO KŘÍŽE, 1606-1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20131
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
489
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
120
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1606 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Újezd Svatého Kříže
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)