KSČ - KRAJSKÝ VÝBOR KARLOVY VARY, 1945-1960

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10379
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
486
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
32
Autor: 
PEŠŤÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2004
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1960
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - krajské (župní)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)