VELKOSTATEK JINDŘICHOVICE, 1587-1939

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
193
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
483
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
72
Autor: 
JÍRŮ R.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2003
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1587 - 1939
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Jindřichovice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)