OSIDLOVACÍ ÚŘAD A FOND NÁRODNÍ OBNOVY - OBLASTNÍ ÚŘADOVNA PLZEŇ, 1946-1951(1952), 2. DÍL

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10008
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
478
Druh archivní pomůcky: 
Dílčí inventář
Počet stran: 
78
Autor: 
EISENHAMMER M.
ŘEHÁČEK K.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2003
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1946 - 1951 (1952)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Finanční správa po roce 1850 - krajská

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)