KSČ - OKRESNÍ VÝBOR N. P. JÁCHYMOVSKÉ DOLY JÁCHYMOV, 1949-1958

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10709
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
477
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
21
Autor: 
PEŠŤÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2003
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1949 - 1958
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Jáchymov
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - okresní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)