VELKOSTATEK VELKÉ DVORCE, (1548)1698-1941

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20132
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
475
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
75
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2003
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1548) 1698 - 1941
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Velké Dvorce
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)