VELKOSTATEK PALVINOV - VATĚTICE, 1654-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
5.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
20098
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
474
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
52
Autor: 
VÁŇOVÁ LAD.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2003
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1654 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Palvinov
Vatětice
Skupiny tématické evidence
Velkostatky

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)