KSČ - CELOÚTVAROVÝ VÝBOR KRAJSKÉ SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA KARLOVY VARY, (1948)1950-1960

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10710
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
473
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
15
Autor: 
PEŠŤÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2003
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1948) 1950 - 1960
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Karlovy Vary
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - místní a závodní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)