KSČ - CELOÚTVAROVÝ VÝBOR KRAJSKÉ SPRÁVY SBORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI PLZEŇ, 1952-1975

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10820
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
471
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
21
Autor: 
PEŠŤÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2003
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1952 - 1975
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - okresní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)