KSČ - CELOÚTVAROVÝ VÝBOR SPRÁVY MINISTERSTVA VNITRA JÁCHYMOV, (1948)1949 - 1959

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10380
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
470
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
29
Autor: 
PEŠŤÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2003
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1948) 1949 - 1959
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Jáchymov
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - okresní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)