ZÁPADOČESKÉ TOVÁRNY KAOLINOVÉ, ŠAMOTOVÉ A SLOVENSKÉ ZÁVODY MAGNESITOVÉ, AKC. SPOL. PRAHA, 1899 - 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10852
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
468
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
9
Autor: 
FRANTA J.
ROYOVÁ B.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1977
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1899 - 1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Horní Bříza
Praha
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)