MAXMILIÁN FOERSTER, TOVÁRNA NA ŠAMOTOVÉ A KAMENINOVÉ ZBOŽÍ V TŘEMOŠNÉ, 1875 - 1916

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10851
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
467
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
3
Autor: 
ROYOVÁ B.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1976
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1875 - 1916
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Třemošná
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)