ISIDOR SCHMIDL, KAOLINOVÝ ZÁVOD VÍSKY, 1900 - 1937

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10850
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
466
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
ROYOVÁ B.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1975
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1900 - 1937
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Vísky
Skupiny tématické evidence
Stavebnictví - cihelny, šamotárny a keramické závody

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)