POJIŠŤOVACÍ SOUD PLZEŇ, 1929 - 1949(1950)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10229
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
464
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
23
Autor: 
KRYČOVÁ J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2001
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1929 - 1949 (1950)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Justiční správa a soudy po roce 1850 - krajské (zemské), soudy pojišťovací, mládeže, rozhodčí, mimořádné, trestní, pracovní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)