KSČ - STRANICKÝ VÝBOR PŘI PROVOZNÍM ODDÍLU ČESKOSLOVENSKÝCH STÁTNÍCH DRAH PLZEŇ, (1950)1965 - 1988

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10382
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
462
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
41
Autor: 
PEŠŤÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2001
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1950) 1965 - 1988
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - okresní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)