LICHEVNÍ SOUD PLZEŇ, (1918)1919-1924(1928)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10468
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
460
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
12
Autor: 
EISENHAMMER M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2000
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1918) 1919 - 1924 (1928)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Justiční správa a soudy po roce 1850 - krajské (zemské), soudy pojišťovací, mládeže, rozhodčí, mimořádné, trestní, pracovní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)