SOUD MLÁDEŽE (KRAJSKÝ) PLZEŇ, 1931-1949(1996)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10463
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
459
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
24
Autor: 
JELEN J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2001
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1931 - 1949 (1996)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Justiční správa a soudy po roce 1850 - krajské (zemské), soudy pojišťovací, mládeže, rozhodčí, mimořádné, trestní, pracovní

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)