REVOLUČNÍ GARDA ČESKOSLOVENSKÁ - VELITELSTVÍ PLZEŇ, 1945

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10160
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
458
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
14
Autor: 
EISENHAMMER M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2000
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Partyzánské jednotky a revoluční gardy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)