KSČ - ZÁPADOČESKÝ KRAJSKÝ VÝBOR PLZEŇ, 1945-1990

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
1.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10502
Elektronická archivní pomůcka (odkaz)
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
457
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
175
Autor: 
PEŠŤÁK M.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
2001
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1990
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plzeň
Skupiny tématické evidence
Politické strany, hnutí a organizace - krajské (župní)

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)