BRATŘI WUNDERLICHOVÉ, TOVÁRNA NA VÝROBU STÁVKOVÉHO ZBOŽÍ V AŠI, 1922-1950

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10799
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
454
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
BINAR R.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1922 - 1950
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)