GUSTAV WOLFRUM A SYN, TOVÁRNA NA PLETENÉ A STÁVKOVÉ ZBOŽÍ V AŠI, 1912-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10798
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
453
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
MATERNA V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1912 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)