HERMANN WILLISCH, DOMÁCÍ STÁVKAŘ, AŠ, 1897-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10797
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
452
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
5
Autor: 
MATERNA V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1897 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)