GEORG ARTHUR WERNER, TOVÁRNA NA STÁVKOVÉ A TRIKOTOVÉ ZBOŽÍ, PIHEL U Č. LÍPY, 1911-1949

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10796
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
451
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
MATERNA V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1911 - 1949
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Pihel
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)