BRATŘI WELKEROVÉ, TOVÁRNA NA STÁVKOVÉ ZBOŽÍ V AŠI, 1858-1948(1950)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10795
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
450
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
BINAR R.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1858 - 1948 (1950)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)