CHRISTIAN WAGNER, VÝROBA A PRODEJ STÁVKOVÉHO ZBOŽÍ, AŠ, (1818)1865-1947

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10792
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
447
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
6
Autor: 
MATERNA V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
(1818) 1865 - 1947
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)