A. WAGNER, AKCIOVÁ SPOLEČNOST, TOVÁRNA NA VÝROBU TYLU A KRAJEK V AŠI, 1939-1946

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10791
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
446
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
BINAR R.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1939 - 1946
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)