ERICH A ŽIBRID PLASCHKA, TOVÁRNA NA VÝROBU PUNČOCH, MALÝ ÚJEZD, 1945-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10788
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
443
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
BINAR R.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1973
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1945 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Újezdeček
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)