ERNST PENZEL, TOVÁRNA NA PLETENÉ A STÁVKOVÉ ZBOŽÍ V AŠI, 1934-1948(1949)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10787
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
442
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
MATERNA V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1972
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1934 - 1948 (1949)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)