POZŮSTALOST RODINY PÄSOLDŮ Z PLESNÉ, 1794-1948

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10786
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
441
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
8
Autor: 
MATERNA V.
VAŇATA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1977
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1794 - 1948
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plesná
Skupiny tématické evidence
Rodinné archivy

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)