ADOLF PÄSOLD A SYNOVÉ, VEŘEJNÁ OBCH. SPOLEČNOST, TOVÁRNA NA PUNČOCHY A PLETENÉ ZBOŽÍ, PLESNÁ, 1880-1948(1949)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10785
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
440
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
7
Autor: 
OTTA K.
VAŇATA J.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1971
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1880 - 1948 (1949)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Plesná
Skupiny tématické evidence
Výroba oděvů a prádla

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)