JOSEF NOWAK, TOVÁRNA STÁVKOVÉHO A PLETENÉHO ZBOŽÍ, TEPLICE - ŠANOV, 1921-1946(1948)

Archiv: 
Státní oblastní archiv v Plzni
Oddělení archivu: 
3.
Číslo EL NAD* (číslo fondu): 
10784
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky: 
439
Druh archivní pomůcky: 
Inventář
Počet stran: 
4
Autor: 
MATERNA V.
Rok vzniku archivní pomůcky: 
1970
Časové rozmezí vzniku popisovaných archiválií: 
1921 - 1946 (1948)
Místa vzniku popisovaných archiválií: 
Šanov
Teplice
Skupiny tématické evidence
Výroba stávkového zboží, pletařství, krajkářství

*) EL NAD = evidenční list Národního archivního dědictví (dříve JAF - Jednotný archivní fond)